Tag: Erfbelasting

 • Is erfbelasting een soort van diefstal ?

  Is erfbelasting een soort van diefstal ?

  Gedurende het leven moet u jaarlijks belasting betalen over uw bezittingen. Toch is de belastingwetgeving nog gericht op belastingheffing na het overlijden. Stel een erflater komt te overlijden en laat geen geld na, maar alleen een huis zonder een hypotheek. De waarde van het huis bedraagt € 250.000. De kinderen moeten nu uit eigen middelen…

 • Minder erfbelasting door arrest ?

  Minder erfbelasting door arrest ?

  In het Algemeen Dagblad van 17/9 staat een bericht van SMCO waarin gesteld wordt dat uit een uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli blijkt dat erfenissen in de periode 2005 t/m 2009 een vrijstelling van 75% hadden moeten krijgen en in de periode 2010 tot heden een vrijstelling van één miljoen euro. SMCO…

 • Niet-verkochte woning en uitstel erfbelasting

  Niet-verkochte woning en uitstel erfbelasting

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over mogelijke problemen met de betaling van erfbelasting over een niet verkochte woning uit een nalatenschap. Anders dan de vragenstellers veronderstellen, bestaan deze problemen volgens informatie van de Belastingdienst niet. Verzoeken om uitstel van betaling voor aanslagen erfbelasting worden sinds een jaar centraal…

 • Rekenhulp voor erfbelasting

  Rekenhulp voor erfbelasting

  Per 2010 is de belasting op erfenissen flink veranderd, het aantal tariefgroepen is kleiner en er zijn nog maar twee tariefschijven, boven de vrijstelling minder of meer dan 118.000 euro. Daarnaast zijn de vrijstellingen aanzienlijk aangepast. Hieronder vindt u een rekenhulp om te bepalen wat u ongeveer aan erfbelasting verschuldigd bent. Erfbelasting bereken je over…

 • Uitstel betaling erfbelasting

  Uitstel betaling erfbelasting

  Voor aanslagen erfbelasting onder de € 50.000 die niet kunnen worden betaald in verband met de tijdelijke onverkoopbaarheid van de woning, kan voor een jaar uitstel van betaling worden aangevraagd. Het komt de laatste tijd geregeld voor dat erfgenamen de aanslag erfbelasting niet kunnen betalen, omdat een tot de nalatenschap behorende woning nog niet is…

 • Uitstel van betaling erfbelasting

  Uitstel van betaling erfbelasting

  Erfgenamen kunnen in 2 situaties uitstel van betaling krijgen voor de erfbelasting: als 1 erfgenaam de blote eigendom van een woning krijgt (en andere erfgenamen het vruchtgebruik krijgen) als de wettelijke verdeling geldt Uitstel van betaling bij blote eigendom woning Krijgt een erfgenaam de blote eigendom van de woning van de overledene? Dat wil zeggen:…

 • Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

  Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

  Het tegenzittend tij op de huizenmarkt maakt dat erfgenamen die een huis erven tegenwoordig vaak met angst en beven de aanslag voor het betalen van de erfbelasting tegemoet zien. Het is gebruikelijk dat de aangifte voor de erfbelasting binnen 8 maanden na overlijden moet worden ingediend, daarna duurt het vaak nog enkele weken tot maanden…

 • Testament en besparing erfbelasting

  Testament en besparing erfbelasting

  Moderne testamenten: afwikkeling in vol eigendom of in vruchtgebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de langstlevende, met de mogelijkheid van onenigheid tussen de erfgenamen en fiscale optimalisering. Afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende en de samenstelling van het vermogen is afwikkeling in vol eigendom dan wel vruchtgebruik voordelig. Bij afwikkeling in…