Categorie: belasting

 • Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de erfenis uit het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting betalen. U kunt dat voorkomen door in uw huwelijkse voorwaarden in een ‘verrekenbeding’ vast […]

 • Is erfbelasting een soort van diefstal ?

  Is erfbelasting een soort van diefstal ?

  Gedurende het leven moet u jaarlijks belasting betalen over uw bezittingen. Toch is de belastingwetgeving nog gericht op belastingheffing na het overlijden. Stel een erflater komt te overlijden en laat geen geld na, maar alleen een huis zonder een hypotheek. De waarde van het huis bedraagt € 250.000. De kinderen moeten nu uit eigen middelen […]

 • Kleinkinderen in het testament

  Kleinkinderen in het testament

  U kunt overwegen om in uw testament de kleinkinderen een legaat te doen toekomen ter grootte van hun vrijstelling. In 2011 geldt voor kleinkinderen evenals voor kinderen een vrijstelling van € 19.114 De vrijstelling blijft in stand bij een hoger bedrag. Anders gezegd, bij een hoger bedrag zijn de kleinkinderen slechts erfbelasting verschuldigd over het […]

 • Legaat voor kleinkinderen

  Legaat voor kleinkinderen

  Neem in uw testament een legaat op voor kleinkinderen. Doordat kleinkinderen een vrijstelling voor de erfbelasting krijgen van 19.114 euro (2011), kan het voordelig zijn om in uw testament te bepalen dat u een bedrag nalaat aan uw kleinkinderen. U kunt daarbij bepalen  dat uw kleinkinderen niet zelf over het nagelaten vermogen kunnen beschikken of dat […]

 • Massaal bezwaar maar blijf bij de les

  Massaal bezwaar maar blijf bij de les

  Het voordeel van de massaal bezwaarprocedure is dat geen bezwaarschrift hoeft te worden ingediend ter behoud van rechten. Mocht in de toekomst namelijk door de rechter in hoogste instantie worden geoordeeld dat iedereen recht heeft op de hoge vrijstelling voor bedrijfsopvolging, dan zal deze beslissing ook gelden voor degenen die geen bezwaarschrift hebben ingediend. Voorwaarde hierbij is wel […]

 • Minder erfbelasting door arrest ?

  Minder erfbelasting door arrest ?

  In het Algemeen Dagblad van 17/9 staat een bericht van SMCO waarin gesteld wordt dat uit een uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli blijkt dat erfenissen in de periode 2005 t/m 2009 een vrijstelling van 75% hadden moeten krijgen en in de periode 2010 tot heden een vrijstelling van één miljoen euro. SMCO […]

 • Fiscus verwacht 50.000 bezwaren

  Fiscus verwacht 50.000 bezwaren

  Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 26 oktober 2012 een brief en een besluit aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij bepaalde bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar aanwijst. Deze regeling houdt in dat de daarvoor in aanmerking komende bezwaren worden aangehouden in afwachting van de uitkomst van een beperkt aantal gerechtelijke procedures. […]

 • Niet-verkochte woning en uitstel erfbelasting

  Niet-verkochte woning en uitstel erfbelasting

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over mogelijke problemen met de betaling van erfbelasting over een niet verkochte woning uit een nalatenschap. Anders dan de vragenstellers veronderstellen, bestaan deze problemen volgens informatie van de Belastingdienst niet. Verzoeken om uitstel van betaling voor aanslagen erfbelasting worden sinds een jaar centraal […]

 • Overlijdensrisicoverzekering

  Overlijdensrisicoverzekering

  Heb je een overlijdensrisicoverzekering en krijgen je nabestaanden na jouw overlijden een uitkering? Dan hoeven zij hierover geen inkomstenbelasting te betalen. Maar de uitkering valt in principe wel onder de erfbelasting. Erfbelasting is de belasting die nabestaanden moeten betalen over het geld en andere zaken die ze krijgen bij het overlijden van de verzekerde. Je […]

 • Rekenhulp voor erfbelasting

  Rekenhulp voor erfbelasting

  Per 2010 is de belasting op erfenissen flink veranderd, het aantal tariefgroepen is kleiner en er zijn nog maar twee tariefschijven, boven de vrijstelling minder of meer dan 118.000 euro. Daarnaast zijn de vrijstellingen aanzienlijk aangepast. Hieronder vindt u een rekenhulp om te bepalen wat u ongeveer aan erfbelasting verschuldigd bent. Erfbelasting bereken je over […]