Categorie: samenwonen

 • Geregistreerd partnerschap

  Geregistreerd partnerschap

  Geregistreerd partnerschap is een manier om de relatie met uw partner wettelijk vast te leggen. Het geregistreerd partnerschap wordt formeel geregistreerd door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk. Een aantal zaken over het geregistreerd partnerschap ligt vast in de wet. Geregistreerd partnerschap en huwelijk Het […]

 • Echtelijke woning en faillissement

  Echtelijke woning en faillissement

  Hoe zit het nu met de echtelijke woning in geval van faillissement? Vaak wordt de eigendom van de echtelijke woning aan de niet-ondernemende echtgenoot (veelal de vrouw) geleverd. De hypothecaire lening die nodig is om de aankoop te financieren, wordt echter in de meeste gevallen door de echtgenoten gezamenlijk gesloten. De niet-failliete echtgenote moet bewijzen […]

 • Kinderen iedereen mag een voogd aanwijzen

  Kinderen iedereen mag een voogd aanwijzen

  Iedere ouder kan bij testament bepalen wie na zijn overlijden als voogd of voogden het gezag over zijn minderjarige kinderen zal of zullen hebben. Is er geen testament dan zal de rechter een voogd benoemen. De aangewezen voogd hoeft pas na het overlijden te beslissen of hij de aanwijzing aanvaardt. TIP ! Het is van belang […]

 • Samenwoners opgelet

  Samenwoners opgelet

  Bij de invoering van het nieuwe Successiewet per 1 januari 2010 zijn een aantal regels aangescherpt. Ongehuwden zijn voor de erfbelasting alleen partners als de gemeenschappelijke huishouding minimaal zes maanden voorafgaand aan het moment van het overlijden heeft bestaan. Om dus gebruik te kunnen maken van de partnervrijstelling van 603.300 euro en het partnertarief moet […]