Categorie: samenwonen

 • Erfbelasting voor samenwoners

  Erfbelasting voor samenwoners

  Wanneer zijn samenwoners elkaars fiscale partner voor de erfbelasting? In ieder geval wanneer de samenwoners wettelijk geregistreerd partners zijn. Dan gelden verder geen eisen en vallen ze onder dezelfde tarieven en vrijstelling als echtgenoten. Zijn de samenwoners niet als partners geregistreerd ? Dan gelden nu nog de volgende eisen: – Ze zijn beiden meerderjarig en – Ze hebben een gemeenschappelijke…

 • Oplossing voor starterswoningen ?

  Oplossing voor starterswoningen ?

  De brancheorganisatie Bouwend Nederland en de Neprom (Vereniging Nederlandse (Vereniging Nederlandse projectontwikkelingsmaatschappijen) stellen voor om starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting. Door overdrachtsbelasting en strenge hypotheekregels worden starters ontmoedigd een huis te kopen, stellen zij. Netwerk Notarissen heeft een eenvoudiger oplossing. Strenge hypotheekregels kunnen voorkomen worden door van ouders te lenen. De notariskantoren aangesloten bij…

 • Geregistreerd partnerschap

  Geregistreerd partnerschap

  Geregistreerd partnerschap is een manier om de relatie met uw partner wettelijk vast te leggen. Het geregistreerd partnerschap wordt formeel geregistreerd door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk. Een aantal zaken over het geregistreerd partnerschap ligt vast in de wet. Geregistreerd partnerschap en huwelijk Het…

 • Echtelijke woning en faillissement

  Echtelijke woning en faillissement

  Hoe zit het nu met de echtelijke woning in geval van faillissement? Vaak wordt de eigendom van de echtelijke woning aan de niet-ondernemende echtgenoot (veelal de vrouw) geleverd. De hypothecaire lening die nodig is om de aankoop te financieren, wordt echter in de meeste gevallen door de echtgenoten gezamenlijk gesloten. De niet-failliete echtgenote moet bewijzen…

 • Kinderen iedereen mag een voogd aanwijzen

  Kinderen iedereen mag een voogd aanwijzen

  Iedere ouder kan bij testament bepalen wie na zijn overlijden als voogd of voogden het gezag over zijn minderjarige kinderen zal of zullen hebben. Is er geen testament dan zal de rechter een voogd benoemen. De aangewezen voogd hoeft pas na het overlijden te beslissen of hij de aanwijzing aanvaardt. TIP ! Het is van belang…

 • Samenwoners opgelet

  Samenwoners opgelet

  Bij de invoering van het nieuwe Successiewet per 1 januari 2010 zijn een aantal regels aangescherpt. Ongehuwden zijn voor de erfbelasting alleen partners als de gemeenschappelijke huishouding minimaal zes maanden voorafgaand aan het moment van het overlijden heeft bestaan. Om dus gebruik te kunnen maken van de partnervrijstelling van 603.300 euro en het partnertarief moet…

 • Samenwonen

  Samenwonen

  Nadenken over hoe u het samen moet regelen, gebeurt vaak op belangrijke momenten. Zoals het kopen van een huis. Of als er kinderen komen. Of bij een baan met een pensioenregeling waar ook uw partner pensioen kan krijgen.

 • Samenwonen ? Dan op naar de notaris !

  Samenwonen ? Dan op naar de notaris !

  Je doet er verstandig aan voor het maken van je samenlevingsovereenkomst naar de notaris te gaan. Deze kan je deskundig advies geven over de voordelen en nadelen van zo’n samenlevingscontract en je kunt je notaris het document ook laten opmaken. Er zijn veel mogelijkheden en het is erg belangrijk dat overal aan wordt gedacht. Hoewel…