Categorie: scheiden

 • Gemeenschap van goederen aangepast

  Gemeenschap van goederen aangepast

  Op 1 januari 2012 is onder andere het volgende aan de gemeenschap van goederen gewijzigd: Einde gemeenschap van goederen De gemeenschap van goederen wordt opgeheven zodra u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient. Dit is belangrijk, want als een van de echtgenoten na die datum schulden maakt, kunnen de schuldeisers de schuld niet bij…

 • Uit elkaar gaan (scheiden)

  Uit elkaar gaan (scheiden)

  * Wanneer echtgenoten gaan scheiden of als samenwoners hun relatie verbreken moet gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld.* Voor de verdeling van een huis of aandelen in een besloten vennootschap is inschakeling van de notaris verplicht.* In de akte van verdeling worden de gemaakte afspraken vastgelegd en wordt bijvoorbeeld de toekomstige verhouding met de hypotheekbank geregeld.* Als…

 • Schoonzoon-clausule

  Schoonzoon-clausule

  In een anti-schoonzoon/dochter clausule wordt vastgelegd dat de erfenis alleen bestemd is voor de eigen erfgenamen en niet voor hun partners. De clausule kan nog nader worden uitgewerkt  door te bepalen dat die clausule alleen van toepassing is wanneer het huwelijk van de erfgenaam eindigt door echtscheiding. Eindigt het huwelijk van een erfgenaam door overlijden, dan kan de…

 • Nogmaals de uitsluitingsclausule

  Nogmaals de uitsluitingsclausule

  Wie gaat er van u erven? Alleen uw kinderen of mogelijk – als uw kinderen eerder overlijden dan hun partner – ook hun (ex-)echtgenoten. U kunt voorkomen dat bij een eventuele echtscheiding van uw kinderen hun partners recht hebben op de helft van uw erfenis. Daarvoor is een uitsluitingsclausule in uw testament nodig. Deze clausule…

 • Wel onterfd, maar nooit gescheiden

  Wel onterfd, maar nooit gescheiden

  In de wet staat dat een echtgenoot die in het testament wordt overgeslagen, een beroep kan doen op een zogenaamd verzorgingsvruchtgebruik. Maar kan dat ook als het echtpaar al langere tijd gescheiden van elkaar leeft, terwijl de officiële scheiding nog niet is uitgesproken? Het antwoord op deze vraag is belangrijk voor echtgenoten die in een…