Erfbelasting voor samenwoners

Erfbelasting voor samenwoners

Wanneer zijn samenwoners elkaars fiscale partner voor de erfbelasting?

In ieder geval wanneer de samenwoners wettelijk geregistreerd partners zijn. Dan gelden verder geen eisen en vallen ze onder dezelfde tarieven en vrijstelling als echtgenoten. Zijn de samenwoners niet als partners geregistreerd ? Dan gelden nu nog de volgende eisen:

– Ze zijn beiden meerderjarig en

– Ze hebben een gemeenschappelijke huishouding en staan beiden in de gemeentelijke administratie ingeschreven op hetzelfde adres en

– Op moment van overlijden was dit al zes maanden zo.

Op dit moment (2010) is het nog zo dat na een half jaar samenwonen deze samenwoners ook als fiscaal partners worden gekwalificeeerd.

Vanaf 1 januari 2012 verandert dit ! 

Dan moeten de samenwoners minimaal vijf jaar aan deze eisen hebben voldaan om voor het gunstige belastingtarief in aanmerking te komen. Die periode kan wel worden verkort. Hebben de samenwoners tegen die tijd namelijk een notarieel samenlevingscontract, dan gelden toch al na zes maanden de lage belastingtarieven. In dat samenlevingscontract moet wel een wederzijdse zorgverplichting zijn opgenomen.

TIP ! Momenteel is een samenlevingscontract dus voor de erfbelasting nog niet per se nodig. Maar woon je vanaf 2012 minder dan vijf jaar samen, dan is het wel verstandig er tijdig een te laten maken. Zo voorkom je toepassing van het hoge belastingtarief en de hele lage vrijstelling.