Estateplanning van belang

Estateplanning van belang

Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht spelen een grote rol bij de estate-planning. Estate-planning richt zich op het treffen van zodanige regelingen dat het vermogen overgaat van een generatie op de volgende op een zodanige wijze dat zo min mogelijk belasting verschuldigd is. Bij belasting moet dan met name worden gedacht aan successierechten en aan schenkingsrecht. Estate-planning mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Dit is niet vreemd, aangezien steeds meer mensen een vermogen van enige omvang bezitten. Estate-planning is echt niet alleen van belang voor degenen die een groot vermogen hebben. Ook de bezitters van  kleine of middelgrote vermogens kunnen door het treffen van een goede regeling fiscale voordelen behalen. Relatief kunnen de voordelen bij kleine en middelgrote vermogens zelfs groter zijn dan bij grote vermogens.

TIP ! Door tijdens leven alvast aan uw kinderen te schenken (waarbij de vrijstellingen kunnen worden benut), is uw toekomstige nalatenschap kleiner en daarmee het bij uw overlijden te betalen successierecht. Maar ook schenkingen die de vrijstellingen te boven gaan kunnen voordelig zijn, omdat de progressie in het belastingtarief daarmee wordt gedrukt.