Kleinkinderen en uw testament

Kleinkinderen en uw testament

Wij hoorden dat het interessant kan zijn om onze kleinkinderen in onze testamenten op te nemen. Hiermee zou belasting kunnen worden bespaard.

Klopt dit? En … Hoe moeten wij dit dan aanpakken?

Antwoord:

Sinds 2010 hebben kleinkinderen – net als eigen kinderen – een vrijstelling voor erfbelasting van iets meer dan € 19.000. Daarom kan het fiscaal interessant zijn om de kleinkinderen ook in uw testament op te nemen. Bij het overlijden van de langstlevende van u beiden komen deze bedragen in mindering op het erfdeel van het kind dat de ouder is van uw kleinkind. Ook kunt u bepalen dat hetgeen de kleinkinderen ontvangen in mindering komt op de gehele nalatenschap.

Door gebruik te maken van de vrijstelling voor de kleinkinderen kunt u veel erfbelasting besparen. Bij vier kleinkinderen kan de besparing oplopen tot ongeveer € 16.000 (of zelfs €32.000 als u voor een optimaal fiscaal resultaat gaat). Daarbij is de omvang van uw vermogen een belangrijk uitgangspunt.

Vaak wordt bij deze clausule ook bepaald dat de kleinkinderen het geërfde bedrag pas kunnen aanwenden als zij 23 jaar zijn geworden.

Zo wordt voorkomen dat een kleinkind – nadat het 18 jaar is geworden – het geld door onnadenkendheid ‘over de balk smijt’.