Categorie: huwelijk

 • Estateplanning van belang

  Estateplanning van belang

  Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht spelen een grote rol bij de estate-planning. Estate-planning richt zich op het treffen van zodanige regelingen dat het vermogen overgaat van een generatie op de volgende op een zodanige wijze dat zo min mogelijk belasting verschuldigd is. Bij belasting moet dan met name worden gedacht aan successierechten en aan schenkingsrecht.…

 • Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de erfenis uit het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting betalen. U kunt dat voorkomen door in uw huwelijkse voorwaarden in een ‘verrekenbeding’ vast…

 • Erfdeel kinderen en tweede huwelijk

  Erfdeel kinderen en tweede huwelijk

  Het komt voor dat een echtgenoot in een tweede huwelijk geen huwelijks voorwaarden heeft gemaakt, terwijl hij kinderen heeft die het erfdeel van hun overleden ouder nog tegoed hebben. Veel mensen realiseren zich niet dat door een nieuw huwelijk de aanspraken van de kinderen uit het eerste huwelijk wel eens verloren zouden kunnen gaan. Stel…

 • Huwelijk

  Huwelijk

  Zonder huwelijkse voorwaarden worden bij een huwelijk alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Als de uitgangspositie van beide partners flink verschilt, kan dat bij een echtscheiding tot onverwachte gevolgen leiden. Als een van de twee een eigen huis heeft, wordt dat gezamenlijk bezit, en bij een scheiding krijgt ieder de helft. Niet iedereen wil dat. In…

 • Alles gemeenschappelijk of toch liever niet ?

  Alles gemeenschappelijk of toch liever niet ?

  Gaat u trouwen, dan is de vraag of huwelijkse voorwaarden voor u een oplossing zijn. Als u niets doet, ontstaat gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden zijn van u samen, u profiteert daar beiden van (u bent voor de helft eigenaar van alles wat u samen heeft), u kunt op de schulden ook beiden…

 • Check uw huwelijkse voorwaarden

  Check uw huwelijkse voorwaarden

  Verrekenen en huwelijkse voorwaarden Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de nalatenschap niet uit de helft maar (meestal) uit het geheel. de erfenis is dan het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting…

 • De huwelijkse zakentest

  De huwelijkse zakentest

  Zonder huwelijkse voorwaarden worden bij een huwelijk alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Als de uitgangspositie van beide partners flink verschilt, kan dat bij een echtscheiding tot onverwachte gevolgen leiden. Als een van de twee een eigen huis heeft, wordt dat gezamenlijk bezit, en bij een scheiding krijgt ieder de helft. Niet iedereen wil dat. In…

 • Echtelijke woning en faillissement

  Echtelijke woning en faillissement

  Hoe zit het nu met de echtelijke woning in geval van faillissement? Vaak wordt de eigendom van de echtelijke woning aan de niet-ondernemende echtgenoot (veelal de vrouw) geleverd. De hypothecaire lening die nodig is om de aankoop te financieren, wordt echter in de meeste gevallen door de echtgenoten gezamenlijk gesloten. De niet-failliete echtgenote moet bewijzen…

 • Gemeenschap van goederen aangepast

  Gemeenschap van goederen aangepast

  Op 1 januari 2012 is onder andere het volgende aan de gemeenschap van goederen gewijzigd: Einde gemeenschap van goederen De gemeenschap van goederen wordt opgeheven zodra u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient. Dit is belangrijk, want als een van de echtgenoten na die datum schulden maakt, kunnen de schuldeisers de schuld niet bij…

 • Het bijhouden van huwelijksvoorwaarden

  Het bijhouden van huwelijksvoorwaarden

  Huwelijkse voorwaarden zijn bedoeld voor echtparen om overeen te komen hoe het recht op inkomen en vermogen onderling dient te worden bepaald. Zij kunnen worden gemaakt bij aanvang van het huwelijk alsmede tijdens het huwelijk. In bijna 75% van de huwelijken met huwelijkse voorwaarden wordt een vorm van periodieke (meestal jaarlijkse) verrekening of verrekening aan…