Categorie: nalaten

 • Wettelijke verdeling in het erfrecht

  Wettelijke verdeling in het erfrecht

  Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld. Erfdeel kinderen De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun…

 • Legaat voor kleinkinderen

  Legaat voor kleinkinderen

  Neem in uw testament een legaat op voor kleinkinderen. Doordat kleinkinderen een vrijstelling voor de erfbelasting krijgen van 19.114 euro (2011), kan het voordelig zijn om in uw testament te bepalen dat u een bedrag nalaat aan uw kleinkinderen. U kunt daarbij bepalen  dat uw kleinkinderen niet zelf over het nagelaten vermogen kunnen beschikken of dat…

 • Wat is estateplanning ?

  Wat is estateplanning ?

  Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Estateplenning en nalatenschapsplanning komen dus op hetzelfde neer. Iedereen moet zich van tijd tot tijd afvragen: Wie zijn mij wettelijke erfgenamen ? Zijn die wel in staat om mijn vermogen te beheren ? Laat ik mijn ergenamen wel verzorgd achter ? Hoeveel erfbelasting moet er door de erfgenamen…

 • Check uw huwelijkse voorwaarden

  Check uw huwelijkse voorwaarden

  Verrekenen en huwelijkse voorwaarden Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de nalatenschap niet uit de helft maar (meestal) uit het geheel. de erfenis is dan het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting…

 • Aanwijzing executeur

  Aanwijzing executeur

  Heeft u iemand in gedachten die het meest geschikt is om uw nalatenschap af te wikkelen? De aanwijzing in het testament van een “executeur” kan later van groot belang blijken te zijn voor een soepele afwikkeling en het voorkomen van ruzie tussen de erfgenamen. Deze persoon kan het laatste afscheid regelen en overleg voeren met…

 • Adoptie en andere zaken in het erfrecht

  Adoptie en andere zaken in het erfrecht

  Een geadopteerd kind staat gelijk aan de eigen kinderen. Pleegkinderen erven echter niet van hun pleegouders. Als pleegouders toch willen dat het kind erft, moeten zij een testament maken. Als een kind wordt geboren uit twee geregistreerde partners, dan erft het kind alleen van de biologische moeder en niet automatisch van de vader. Daarvoor moet…

 • Bankzaken goed regelen.

  Bankzaken goed regelen.

  Om de bankzaken af te kunnen handelen zal de bank bijna altijd een verklaring van erfrecht vragen van de erfgenamen. Wat moet er zoal geregeld worden ? Betaalrekening Vanaf het moment dat de huisbank op de hoogte is van het overlijden van een rekeninghouder wijzigt de bank de tenaamstelling van de rekening. Voor de naam van…

 • Boedelvolmacht

  Boedelvolmacht

  Een boedelvolacht is een schriftelijke verklaring. Hierin geven de erfgenamen aan dat ze samen één of meer personen aanwijzen die de afwikkeling van de nalatenschap geheel of gedeeltelijk namens hen regelen. deze persoon heet de “gevolmachtigde”. Het voordeel van een boedelvolacht is dat de erfgenamen niet steeds samen hoeven te overleggen of alles samen hoeven…

 • Erfenis verwerpen.

  Erfenis verwerpen.

  Niemand zit te wachten op een erfenis waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen. Hebt u twijfels? Dan kunt u de erfenis beter niet aanvaarden. U aanvaardt de erfenis (misschien ongewild) wel als u bijvoorbeeld de inboedel al hebt verdeeld, of als u de auto van de overledene hebt verkocht; de belastingdienst beschouwt dit als een…

 • Verklaring van erfrecht

  Verklaring van erfrecht

  In een verklaring van erfrecht staat wie de erflater (de overledene) is, wie de erfgenamen zijn en eventueel wie gemachtigd zijn om namens de erfgenamen te handelen. Ook staat hierin of de overledene een testament heeft opgesteld. Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht raadpleegt de notaris de overlijdensakte en het Centraal Testamentenregister (CTR).…