Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de erfenis uit het vermogen van de overleden partner.

Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting betalen. U kunt dat voorkomen door in uw huwelijkse voorwaarden in een ‘verrekenbeding’ vast te leggen dat u bij overlijden afrekent alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd. De erfenis bestaat dan uit de helft van het gezamenlijk vermogen.

TIP !! U bent op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Uw vermogen is € 250.000,= en dat van uw partner € 750.000,=. Regelt u niets, dan betaalt u bij het overlijden van uw partner ruim € 18.200,= erfbelasting. Bij een verrekeningbeding betaalt u niets.