Tag: Huwelijksvoorwaarden

 • Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de erfenis uit het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting betalen. U kunt dat voorkomen door in uw huwelijkse voorwaarden in een ‘verrekenbeding’ vast…

 • Wat is estateplanning ?

  Wat is estateplanning ?

  Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Estateplenning en nalatenschapsplanning komen dus op hetzelfde neer. Iedereen moet zich van tijd tot tijd afvragen: Wie zijn mij wettelijke erfgenamen ? Zijn die wel in staat om mijn vermogen te beheren ? Laat ik mijn ergenamen wel verzorgd achter ? Hoeveel erfbelasting moet er door de erfgenamen…

 • Het bijhouden van huwelijksvoorwaarden

  Het bijhouden van huwelijksvoorwaarden

  Huwelijkse voorwaarden zijn bedoeld voor echtparen om overeen te komen hoe het recht op inkomen en vermogen onderling dient te worden bepaald. Zij kunnen worden gemaakt bij aanvang van het huwelijk alsmede tijdens het huwelijk. In bijna 75% van de huwelijken met huwelijkse voorwaarden wordt een vorm van periodieke (meestal jaarlijkse) verrekening of verrekening aan…

 • Huwelijksvoorwaarden standaard

  Huwelijksvoorwaarden standaard

  Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Huwelijkse voorwaarden komt men overeen als men wil afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege (dat wil zeggen automatisch) bij het aangaan van een huwelijk. De notaris…

 • Huwelijksvoorwaarden: trouwen en vergeten

  Huwelijksvoorwaarden: trouwen en vergeten

  Voorbeeld Jan en Marie zijn getrouwd onder huwelijksvoorwaarden. Jan is eigenaar van het door hen beiden bewoonde huis. Op basis van hun huwelijksvoorwaarden moeten Jan en Marie wat zij (over)gespaard hebben van hun inkomen jaarlijks verrekenen, ieder de helft. Jan en Marie vergeten deze afspraak na te komen. Van wat jaarlijks van Jan’s inkomen overblijft…