Tag: Erfbelasting

 • Erfbelasting

  Erfbelasting

  In Nederland werd de erfbelasting, toen successierecht genoemd, in 1956 ingevoerd. Dit wordt geregeld in de Successiewet 1956 waarin tevens de schenkbelasting wordt geregeld, de belasting bij schenkingen. Uit een onderzoek onder 1200 mensen door TNS NIPO in opdracht van Plus Magazine kwam naar voren dat het successierecht als de ‘meest gehate belasting’ van Nederland werd beschouwd  Sommigen…

 • Aangifte erfbelasting

  Aangifte erfbelasting

  Erfbelasting is belasting die wordt geheven over de waarde van de nalatenschap. Dit is geregeld in de Successiewet. De Successiewet heeft een schijvensysteem met verschillende tarieven. Bij de heffing kijkt de wet naar de waarde van wat je krijgt en naar de relatie tussen de overledene en de verkrijger. Is de overledene je partner of…

 • Aanhikken tegen de erfbelasting

  Aanhikken tegen de erfbelasting

  De erfbelasting is vaak een forse kluif: soms moet je tienduizenden euro’s afdragen op eigendommen – vaak een huis – dat je erft van je ouders. Wat te doen als je die belasting niet kan ophoesten? Daar zit je dan. Je vader of moeder is overleden, en jij erfde het ouderlijk huis. Je wilt het kwijt,…

 • Betaal niet teveel erfbelasting

  Betaal niet teveel erfbelasting

  Indien u iemand iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis, zult u rekening moeten houden met het betalen van belasting. Degene die de erfenis ontvangt, moet de belasting betalen. Sinds 1 januari 2010 geldt de woz-waarde van de woning als uitgangspunt voor de erfbelasting. Maar deze waarde ligt vaak vele tienduizenden euro’s hoger dan…

 • Bom onder successierecht

  Bom onder successierecht

  Schenk belastingvrij je hele vermogen weg ! Waarschijnlijk heeft u iets gehoord over een uitspraak van de Rechtbank Breda over de erfbelasting in de Successiewet. Die uitspraak houdt simpel gezegd in dat de overheid bij het opstellen van de regels te ver is gegaan bij het verlenen van vrijstellingen aan sommige erfgenamen. Er werd gesproken…

 • Erfbelasting aftrekbaar

  Erfbelasting aftrekbaar

  Belastingschulden en onbewezen premiebetalingen mogen niet worden meegenomen bij de bepaling van het belastbaar inkomen. Dat heeft de Haagse belastingrechter in een zaak beslist. Uitzondering hierop is een erfbelastingschuld. Die telt vanaf 1 januari 2010 wel mee in box 3.

 • Erfbelasting en heffingsrente

  Erfbelasting en heffingsrente

  Ter financiering van de regeling dat erfbelastingschulden meetellen als box 3-schulden wordt per 1 januari 2010 heffingsrente in rekening gebracht over de verschuldigde erfbelasting. De heffingsrente mag net als de erfbelastingschuld in mindering worden gebracht op het box 3-vermogen. Tevens dient de heffingsrente als prikkel voor de erfgenamen om de aangifte erfbelasting zo snel mogelijk…

 • Erfbelasting en WOZ-waarde

  Erfbelasting en WOZ-waarde

  Erfgenamen die na 1 januari 2012 een woning hebben geërfd kunnen voor de erfbelasting kiezen om gebruik te maken van een actuelere WOZ-waarde. In de Successiewet is in artikel artikel 21, vijfde lid, Successiewet geregeld dat verkrijgers ervoor mogen kiezen een verkregen woning niet te waarderen op de voor het jaar van verkrijging geldende WOZ-waarde,…

 • Erfbelasting voor samenwoners

  Erfbelasting voor samenwoners

  Wanneer zijn samenwoners elkaars fiscale partner voor de erfbelasting? In ieder geval wanneer de samenwoners wettelijk geregistreerd partners zijn. Dan gelden verder geen eisen en vallen ze onder dezelfde tarieven en vrijstelling als echtgenoten. Zijn de samenwoners niet als partners geregistreerd ? Dan gelden nu nog de volgende eisen: – Ze zijn beiden meerderjarig en – Ze hebben een gemeenschappelijke…

 • Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de erfenis uit het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting betalen. U kunt dat voorkomen door in uw huwelijkse voorwaarden in een ‘verrekenbeding’ vast…