Erfbelasting en heffingsrente

Erfbelasting en heffingsrente

Ter financiering van de regeling dat erfbelastingschulden meetellen als box 3-schulden wordt per 1 januari 2010 heffingsrente in rekening gebracht over de verschuldigde erfbelasting.

De heffingsrente mag net als de erfbelastingschuld in mindering worden gebracht op het box 3-vermogen. Tevens dient de heffingsrente als prikkel voor de erfgenamen om de aangifte erfbelasting zo snel mogelijk in te dienen.

De periode waarover heffingsrente is verschuldigd, vangt acht maanden na het overlijden aan en loopt door tot het moment dat de aanslag erfbelasting wordt opgelegd. Deze regel geldt alleen voor aangiften erfbelasting van erflaters die op of na 1 januari 2010 zijn overleden.

De heffingsrente (thans 2,5%) kan vermeden of beperkt worden door tijdig een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen.