Testament en besparing erfbelasting

Testament en besparing erfbelasting

Moderne testamenten: afwikkeling in vol eigendom of in vruchtgebruik.

Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de langstlevende, met de mogelijkheid van onenigheid tussen de erfgenamen en fiscale optimalisering. Afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende en de samenstelling van het vermogen is afwikkeling in vol eigendom dan wel vruchtgebruik voordelig.

Bij afwikkeling in vol eigendom krijgt de langstlevende de vermogensbestanddelen van de nalatenschap op zijn/haar naam en verkrijgen de kinderen een vordering.

Bij afwikking in vruchtgebruik krijgen de kinderen het vermogen op hun naam en verkrijgt de langstlevende hiervan het vruchtgebruik.

Er is een verschil in fiscaal voordeel !

Het fiscale voordeel van de eerste variant is dat de oprenting van de vordering van de kinderen bij het overlijden van de langstlevende vrij van erfbelasting is. Het fiscale voordeel van de tweede variant is dat de kinderen het vermogen reeds op hun naam hebben, waardoor zij er te zijner tijd geen erfbelasting over betalen. Moderne testamenten bieden de mogelijkheid om per vermogensbestanddeel te kiezen tussen vol eigendom en vruchtgebruik.

TIP ! Om u een goede keuze te laten maken, kan de notaris een rekensommetje maken. Vraag daar gerust om