Partner onterven

Partner onterven

In het huidige erfrecht is het mogelijk per testament de langstlevende partner te onterven. Hij of zij is dan geen erfgenaam meer. Dit zou echter betekenen dat deze niet ongestoord kan voortleven. En dat is niet de bedoeling van het erfrecht. Om de langstlevende te beschermen tegen onterving, kan de langstlevende het vruchtgebruik van het vermogen eisen tot een ‘passend verzorgingsniveau’. Het vermogen is dan niet het bezit van de partner die achterblijft, maar deze beschikt er wel over en mag de rente van het vermogen uitgeven. Zo wordt toch voldaan aan het belangrijkste uitgangspunt van het huidige erfrecht.

TIP ! Uw partner onterven kunt u overwegen  in het zicht van een echtscheiding.