Uitstel van betaling erfbelasting

Uitstel van betaling erfbelasting

Erfgenamen kunnen in 2 situaties uitstel van betaling krijgen voor de erfbelasting:

  • als 1 erfgenaam de blote eigendom van een woning krijgt (en andere erfgenamen het vruchtgebruik krijgen)
  • als de wettelijke verdeling geldt

Uitstel van betaling bij blote eigendom woning

Krijgt een erfgenaam de blote eigendom van de woning van de overledene? Dat wil zeggen: is hij wel de eigenaar van de woning, maar mag hij er zelf niet in wonen en mag hij de woning ook niet verkopen, slopen of weggeven? En krijgt een andere erfgenaam het vruchtgebruik van de woning? Dat wil zeggen: is hij niet de eigenaar van de woning, maar mag hij er wel in wonen, zonder dat hij daarvoor een vergoeding hoeft te betalen aan de eigenaar?

Een erfgenaam die de blote eigendom krijgt van de woning van de overledene, kan uitstel krijgen voor het betalen van de erfbelasting. Daarvoor moet aan de volgende 2 voorwaarden voldaan zijn:

  • de erfenis van de overledene bestaat hoofdzakelijk uit de woning
  • de erfgenaam die de blote eigendom van de woning krijgt, kan de aanslag erfbelasting niet zelf betalen

Uitstel van betaling bij wettelijke verdeling

Krijgt 1 erfgenaam door de wettelijke verdeling een woning? Dan kunnen andere erfgenamen uitstel krijgen voor het betalen van de erfbelasting. Daarvoor moet aan de volgende 2 voorwaarden voldaan zijn:

  • de erfenis van de overledene bestaat hoofdzakelijk uit de woning
  • de erfgenaam die de woning krijgt, kan de aanslag erfbelasting niet zelf betalen

Invorderingsrente

Over het bedrag waarvoor een erfgenaam uitstel krijgt, moet hij wel invorderingsrente betalen. De hoogte van deze rente wordt ieder kwartaal vastgesteld.