Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

Het tegenzittend tij op de huizenmarkt maakt dat erfgenamen die een huis erven tegenwoordig vaak met angst en beven de aanslag voor het betalen van de erfbelasting tegemoet zien.

Het is gebruikelijk dat de aangifte voor de erfbelasting binnen 8 maanden na overlijden moet worden ingediend, daarna duurt het vaak nog enkele weken tot maanden voordat de aanslag volgt en moet worden betaald.

Nu het tegenwoordig wel eens wat langer duurt voordat een huis uit een nalatenschap wordt verkocht is dat voor veel erfgenamen een grote zorg. Als er naast het huis in de nalatenschap niet veel geld aanwezig is kan de aanslag voor de erfbelasting vaak niet betaald worden. Om die reden overwegen erfgenamen soms zelfs om de nalatenschap niet te aanvaarden.

Dat die maatregel in veel gevallen te drastisch is heeft de staatssecretaris gelukkig bevestigd. De belastingdienst hanteert het beleid dat voor aanslagen erfbelasting onder de € 50.000 waarbij niet kan worden betaald omdat de woning nog niet is verkocht, er zonder meer uitstel van betaling kan worden verleend voor de tijd van een jaar. Is het bedrag van de aanslag hoger of het gevraagde uitstel langer dan wordt aanvullende zekerheid gevraagd in de vorm van een hypotheekrecht op de woning.

Wilt u hulp bij het overleg met de Belastingdienst over een soortgelijke kwestie? Belt u ons gerust, het is ons dagelijks werk en wij helpen u graag!