Uitstel betaling erfbelasting

Uitstel betaling erfbelasting

Voor aanslagen erfbelasting onder de € 50.000 die niet kunnen worden betaald in verband met de tijdelijke onverkoopbaarheid van de woning, kan voor een jaar uitstel van betaling worden aangevraagd.

Het komt de laatste tijd geregeld voor dat erfgenamen de aanslag erfbelasting niet kunnen betalen, omdat een tot de nalatenschap behorende woning nog niet is verkocht. Gelukkig heeft de belastingdienst hier begrip voor. Het beleid is dat voor aanslagen onder de € 50.000 die niet kunnen worden betaald in verband met de tijdelijke onverkoopbaarheid van de woning, zonder meer uitstel van betaling wordt verleend gedurende een jaar. Wel moet over dit bedrag invorderingsrente betaald worden. Voor het tweede kwartaal 2012 bedraagt deze rente 2,3%.