Belasting over erfenis

Belasting over erfenis

Als iemand is overleden gaan zijn bezittingen naar zijn/haar erfgenamen. De totale erfenis bestaat uit de bezittingen en de schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen maar het kunnen ook instellingen zijn die iets krijgen uit de erfenis.

Als iemand iets erft dan moet hij/zij hierover erfbelasting betalen. Tot 2010 noemde men dit successierecht. Als er meerdere erfgenamen zijn kunnen ze er voor kiezen om gezamenlijk of apart aangifte te doen. De erfgenamen hoeven overigens niet zelf achter een aangifteformulier aan te gaan. De Belastingdienst stuurt dit formulier automatisch naar u toe. Dit telt overigens alleen als de overledene in Nederland stond ingeschreven of hij/zij niet langer dan tien jaar in een ander land stond ingeschreven.

Overleden in buitenland

Wanneer de overledene niet in Nederland stond ingeschreven moet u het overlijden zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst (kantoor Buitenland, afdeling klantregistratie, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen). Nabestaanden moeten hierbij ook een afschrift van de overlijdensakte meesturen en hun eigen naam en adres.

Als u wilt weten hoeveel erfbelasting u moet betalen dan kunt u gebruik maken van de ‘Rekenhulp Erfbelasting’ op de website van de Belastingdienst. Zo kunt u snel en eenvoudig zien waar u rekening mee moet houden.

,