Betaal niet teveel erfbelasting

Betaal niet teveel erfbelasting

Indien u iemand iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis, zult u rekening moeten houden met het betalen van belasting. Degene die de erfenis ontvangt, moet de belasting betalen.

Sinds 1 januari 2010 geldt de woz-waarde van de woning als uitgangspunt voor de erfbelasting. Maar deze waarde ligt vaak vele tienduizenden euro’s hoger dan de daadwerkelijke verkoopprijs. Erfgenamen betalen dus aanzienlijk meer erfbelasting dan noodzakelijk. Dit nadeel loopt gelet op het tarief voor de erfbelasting al snel in de (tien)duizenden euro’s.

Zo klagen kinderen die het huis van hun overleden ouder verkopen, over de manier waarop de erfbelasting wordt berekend. Doordat de kinderen de extra maandlasten niet aankunnen, nemen zij eerder een lagere verkoopprijs voor lief.

De woz-waarde van een huis wordt jaarlijks bepaald door de gemeente. Zo is de beschikking over 2012 is gebaseerd op de waarde die het huis had op 1 januari 2011. Een verschil van 50.000 euro tussen de verkoopprijs en de woz-waarde scheelt voor kinderen al snel 10.000 euro erfbelasting.

TIP ! Het is dan ook zinvol om na overlijden bezwaar te maken tegen de beschikking van de gemeente.