Wat is estateplanning ?

Wat is estateplanning ?

Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Estateplenning en nalatenschapsplanning komen dus op hetzelfde neer.

Iedereen moet zich van tijd tot tijd afvragen:

Wie zijn mij wettelijke erfgenamen ? Zijn die wel in staat om mijn vermogen te beheren ? Laat ik mijn ergenamen wel verzorgd achter ? Hoeveel erfbelasting moet er door de erfgenamen worden betaald ?

Hierover gaat het estateplanning. Estateplanning gaat dus niet alleen over belastingbesparing, wat zo vaak wordt gedacht. de nalatenschap moet tercht komen bij de juiste personen, eventueel met de nodige beschermingsmaatregelen. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat er zo weinig mogelijk belasting wordt betaald. Bij estateplenning heb je te maken met:

  1. het erfrecht
  2. het huwelijksvermogensrecht
  3. het familierecht
  4. het belastingrecht

Daarom is estateplanning best wel ingewikkeld en wordt er op deze website een apart “hoofdstuk” aan gewijd.

We bekijken eerst:

  1. huwelijksvoorwaarden
  2. testamenten
  3. schenkingen
  4. levensverzekeringen
  5. beschermingsmaatregelen
Wat is estateplanning ?

1. Huwelijksvoorwaarden:

Door het huwelijk of de registratie van het partnerschap ontstaat automatisch gemeenschap van goederen gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Het is mogelijk bepaalde zaken van de gemeenschap van goederen uit te sluiten. Bijvoorbeeld een schenking of erfenis. Dit is uw privévermogen. Een notaris kan u hierover informeren. Wilt u bezittingen of schulden apart houden? U kunt dan bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd en gaat u scheiden? U en uw partner krijgen dan ieder de helft van de totale waarde van de gemeenschap. Dit betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor de helft van de gemeenschapsschulden. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris.

2. Testament(en)

In een testament kunt u zaken regelen die afwijken van de wet:

U kunt aangeven wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte.
U kunt bepalen dat 1 erfgenaam het vruchtgebruik krijgt van uw woning.
U kunt in een legaat vastleggen dat een bepaald onderdeel van de erfenis naar een bepaalde persoon gaat, bijvoorbeeld een kostbaar voorwerp of een geldbedrag.
U kunt zorgen dat personen en instellingen die volgens de wet niets erven, een deel van erfenis krijgen.
U kunt uw erfgenamen meer laten erven dan zij volgens de wettelijke regels erven.
U kunt bepalen dat erfgenamen minder, of helemaal niet, erven. Houd dan wel rekening met het wettelijk erfdeel.
U kunt ’vrij van recht’ of ‘netto’ laten erven.
U kunt een executeur benoemen die zorgt voor de uitvoering van uw testament.