Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap is een manier om de relatie met uw partner wettelijk vast te leggen.

Het geregistreerd partnerschap wordt formeel geregistreerd door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk. Een aantal zaken over het geregistreerd partnerschap ligt vast in de wet.

Het geregistreerd partnerschap is in veel opzichten gelijkwaardig aan het burgerlijk huwelijk. Het zijn allebei wettelijk geregelde samenlevingsvormen. De volgende onderdelen liggen voor een groot deel vast in de wet:

  • de rechten en plichten;
  • de voorwaarden die gelden om de verbintenis te kunnen sluiten;
  • de wijze waarop de verbintenis tot stand komt en wordt beëindigd.

Geregistreerd partnerschap tussen 2 mannen of 2 vrouwen

In Nederland kunnen 2 mannen of 2 vrouwen een geregistreerd partnerschap aangaan. De regels voor het aangaan, sluiten en beëindigen en de verplichtingen van de partners ten opzichte van elkaar zijn hetzelfde voor paren van verschillend geslacht. Er zijn ook belangrijke verschillen:

  • De erkenning van kinderen binnen een geregistreerd partnerschap is niet vanzelfsprekend.
  • Het geregistreerd partnerschap wordt niet altijd erkend in het buitenland.

Internationale erkenning geregistreerd partnerschap

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap erkennen. Dit zijn vooral de landen die het geregistreerd partnerschap zelf kennen. Voor meer informatie over de erkenning van het geregistreerd partnerschap in het buitenland kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten van het betreffende land.