Voor- en nadeel van een codicil

Voor- en nadeel van een codicil

De meeste mensen kennen het woord codicil in zijn medische functie en het doneren van organen e.d. na je overlijden. Bij een beschrijving wat er na je dood met bepaalde spullen dient te gebeuren kan ook een codicil gemaakt worden.

Een codicil is een eigenhandig geschreven verklaring, waarmee je bijzondere huisraad als meubelen, lijfgoederen en lijfsieraden kan legateren. Dit hoeft dus niet bij de notaris te gebeuren. Voor de geldigheid ervan zijn er een aantal voorwaarden, het moet:

  • eigenhandig geschreven zijn, dus in handschrift en niet met typemachine of computer
  • gedagtekend zijn, de dag, maand en jaar moeten erop staan
  • je handtekening bevatten; deze moet eronder staan.

Je kunt alleen die spullen op deze manier beschrijven die de wet noemt en het dient duidelijk herkenbaar te zijn wat wordt bedoeld. Als je b.v. drie gouden ringen hebt, is het niet genoeg om te schrijven: mijn gouden ring is voor…….De ring dient duidelijk omschreven te zijn, b.v.: de gouden ring met de blauwe steen waarin de datum 20-05-1928 gegraveerd staat, is voor mijn dochter Marieke. Hieronder volgt een voorbeeld hoe je een codicil kunt opstellen/formuleren. Let wel: het moet eigenhandig geschreven zijn!

VOORBEELD VAN EEN CODICIL

De ondergetekende, (naam, voornamen, beroep, woonplaats, adres, geboorteplaats, geboortedatum) verklaart hiermee te legateren vrij van rechten en kosten, af te geven binnen zes maanden na zijn/haar overlijden, aan: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Aldus eigenhandig geschreven, gedagtekend en ondertekend te …………………… de ………………………….2012

Het nadeel van een codicil is, dat het zoek kan raken. In het ergste geval -en helaas gebeurt dit in de praktijk- zou iemand dit schrijven kunnen verscheuren, omdat diegene niet wil dat het wordt uitgevoerd. Er zijn twee dingen die je kunt doen om dit te voorkomen. Je kunt het codicil aan de notaris in bewaring geven of je kunt de inhoud ervan in een gewoon testament zetten. In een kluisje kan natuurlijk ook, maar dan moet er weer iemand zijn die de cijfercombinatie weet.