Wel onterfd, maar nooit gescheiden

Wel onterfd, maar nooit gescheiden

In de wet staat dat een echtgenoot die in het testament wordt overgeslagen, een beroep kan doen op een zogenaamd verzorgingsvruchtgebruik. Maar kan dat ook als het echtpaar al langere tijd gescheiden van elkaar leeft, terwijl de officiële scheiding nog niet is uitgesproken?

Het antwoord op deze vraag is belangrijk voor echtgenoten die in een langdurige echtscheidingsstrijd verwikkeld zijn. Maar ook voor echtgenoten die er voor kiezen om gescheiden te leven, maar hun echtscheiding om allerlei redenen niet regelen. Deze echtgenoten krijgen van hun notaris – terecht – vaak het advies om hun aanstaande ex-echtgenoot te onterven in hun testament. Dat lijkt dan goed geregeld.

Maar er bestaat sinds 1 januari 2003 een recht om een verzorgingsvruchtgebruik in te roepen. Dit recht heeft elke echtgenoot die in het testament wordt onterfd of overgeslagen. Het maakt niet uit of het echtpaar in gemeenschap van goederen was getrouwd of op huwelijkse voorwaarden. De overgeslagen echtgenoot kan, als dat nodig is, aanspraak maken op het vruchtgebruik van het huis en de inboedel. Hij kan dan in het huis blijven wonen. Afhankelijk van de financiële omstandigheden van de echtgenoot kan hij zelfs een vruchtgebruik claimen op andere vermogensbestanddelen, zoals een bankrekening. Deze regeling is dwingend in de wet opgenomen en kan dus niet in een testament buiten werking worden verklaard.

De rechter van het Hof in Amsterdam kende zelfs een echtgenote die al sinds 1995 niet meer samenwoonde met haar man een verzorgingsvruchtgebruik toe terwijl de man pas 13 jaar later, in 2008, overleed! De rechter beperkte het verzorgingsvruchtgebruik tot een paar jaar en hield hier wel rekening met het feit dat de man de vrouw altijd financieel was blijven steunen en dat de vrouw zelf ook geen stappen had ondernomen om te gaan werken en pensioen te reserveren.

TIP ! Is uw testament goed opgemaakt in verband met echtscheiding? Vraag het eens bij uw notaris. Hij zal u graag van dienst zijn !

,