Wat wordt verstaan onder een erfenis ?

Wat wordt verstaan onder een erfenis ?

Een erfenis is al het materiële dat iemand achterlaat bij zijn overlijden.

Het kan gaan om spullen als meubilair, kleding en sieraden, maar ook om een eigen huis of spaargeld. Daarnaast horen ook schulden bij de nalatenschap. Veel mensen hebben een testament. Na het overlijden wordt de nalatenschap dan verdeeld volgens de wensen in dit testament. Is er geen testament, dan gelden de regels uit de wet. Dit noemt men het erfrecht. In het erfrecht is precies bepaald wie erfgenamen zijn en op welk deel iedere erfgenaam recht heeft. Een notaris is dus een waardevolle adviseur in het geval van een erfenis! In sommige gevallen is een notaris zelfs onmisbaar, bijvoorbeeld wanneer er minderjarige erfgenamen zijn.