Voor wie kinderen heeft EN een eigen huis

Voor wie kinderen heeft EN een eigen huis

In 2010 heeft het zogenaamde tweetrapstestament aandacht gekregen in het programma Radar. Dit heeft veel stof doen opwaaien in de media en binnen het notariaat.

In navolging hiervan introduceren de notarissen in Nederland nu het zogenaamde turbo-tweetrapstestament. Dit testament is net als het reguliere tweetrapstestament gunstig voor de langstlevende, maar onderscheidt zich doordat het in fiscaal opzicht gunstiger is voor uw kinderen.

Voor wie is het turbotweetrapstestament bedoeld?

Bent u gehuwd, als partner geregistreerd of leeft u samen? En heeft u kinderen en een eigen woning? Mogelijk is een turbo-tweetrapstestament dan iets voor u.

Het reguliere tweetrapstestament

De constructie van een tweetrapstestament is als volgt. De kinderen worden onterfd bij het eerste overlijden. Nu de kinderen niet zoals bij de wettelijke regeling een vordering krijgen op hun langstlevende ouder, behoeft er voor hen ook geen erfbelasting afgedragen te worden door de langstlevende ouder. Bij het overlijden van de tweede ouder verkrijgen de kinderen zowel uit de nalatenschap van vader als van moeder. Hierdoor kunnen zij twee keer gebruik maken van de vrijstelling van erfbelasting voor kinderen (2011: € 19.114,–).

Voordeel van dit type testament is dat de langstlevende ouder geen erfbelasting hoeft te betalen over de erfdelen van de kinderen. Dit bedrag kan immers flink oplopen. Het zou vervelend zijn als de langstlevende ouder als gevolg van de hoge aanslag voor de erfbelasting niet meer in de echtelijke woning kan blijven wonen. Voor veel mensen is dit in het afgelopen jaar reden geweest om te kiezen voor dit type testament.

Voor wie kinderen heeft EN een eigen huis

Het nadeel van het tweetrapstestament

Een belangrijk nadeel van het tweetrapstestament ten opzichte van de wettelijke regeling is echter, dat nu de kinderen geen vordering hebben op de langstlevende ouder, zij ook geen gebruik kunnen maken van de oprenting van hun vordering. Misschien behoeft dit wat nadere uitleg.

Bij de wettelijke regeling geldt dat de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is in principe pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder. Naarmate de langstlevende ouder de eerstoverleden ouder langer overleeft, geldt dat de rente over deze vordering oploopt. Zodoende wordt het vermogen van de langstlevende langzaam maar zeker “opgesnoept” door deze rente. Hoe groter het bedrag van de rente wordt, hoe kleiner de nalatenschap van de langstlevende. Hoe kleiner de nalatenschap van de langstlevende, hoe minder erfbelasting verschuldigd is door de kinderen bij het overlijden van de tweede ouder.

Kiest u voor een regulier tweetrapstestament, dan lopen uw kinderen dit voordeel dus mis en dat is niet nodig!

Turbo-tweetrapstestament

Het turbo-tweetrapstestament combineert de voordelen van het tweetrapstestament met de voordelen van de wettelijke regeling.

  • de langstlevende ouder betaalt geen erfbelasting ten behoeve van de erfdelen van de kinderen;
  • bij het overlijden van de langstlevende ouder hebben de kinderen een fiscaal voordeel dat alsmaar verder oploopt zolang de langstlevende ouder in leven blijft.

TIP ! Als u niet wilt dat de langstlevende partner/echtgenoot erfbelasting betaalt ten behoeve van de erfdelen van de kinderen, maar u gunt uw kinderen wel een fiscaal voordeel, kies dan voor het turbo-tweetrapstestament!