Meeste ouderen hebben geen testament

Meeste ouderen hebben geen testament

Hoewel de meeste 50-plussers wel nadenken over hun eigen erfenis, heeft 55 procent geen testament laten opmaken bij de notaris. De voornaamste reden hiervoor is dat mensen denken dat er weinig te erven valt of dat ze de nabestaanden voldoende vertrouwen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat van Marlyse Research in opdracht van KWF Kankerbestrijding. 1042 mensen beantwoordden vragen over hun nalatenschappen.

Bijna driekwart van de 50-plussers heeft wel eens nagedacht, blijkt uit het onderzoek. Toch heeft slechts 39 procent een testament laten opmaken bij een notaris. 30 procent is dit ook niet meer van plan. Mocht de rest onverhoopt overlijden, dan zijn er geen duidelijke afspraken vastgelegd.

Weinig te erven

Consumenten geven aan dat ze geen testament laten opmaken omdat ze hun nalatenschap te klein vinden. Dat geeft 60 procent van de ondervraagden als belangrijkste reden. Een/derde stelt dat de nabestaanden hier vast goed mee op zullen gaan en een/vijfde vindt de notaris te duur. Een testament opmaken bij een notaris kan voor ongeveer 250 euro.