Is erfbelasting een soort van diefstal ?

Is erfbelasting een soort van diefstal ?

Gedurende het leven moet u jaarlijks belasting betalen over uw bezittingen.

Toch is de belastingwetgeving nog gericht op belastingheffing na het overlijden. Stel een erflater komt te overlijden en laat geen geld na, maar alleen een huis zonder een hypotheek. De waarde van het huis bedraagt € 250.000. De kinderen moeten nu uit eigen middelen de erfbelasting bijeen brengen om te voorkomen dat het huis verkocht moet gaan worden. 

De erflater heeft echter al meerdere keren belasting voldaan over de waarde en heeft met veel moeite het huis hypotheekvrij kunnen krijgen.

In onze samenleving zijn de mensen die het minst zuinig zijn het beste uit. Op het moment dat zij het financieel niet meer aan kunnen, worden ze geholpen door ons sociaal stelsel. Dit moet ook gewoon in stand blijven, maar er mag wel iets meer gelet worden op de mensen die zuinig in het leven staan, en die met moeite een hypotheekvrij huis hebben gekregen.

,