Is een oud testament nog geldig ?

Is een oud testament nog geldig ?

Mijn man en ik hebben begin jaren tachtig een testament laten maken. Dit testament is nooit aangepast, is het nog wel rechtsgeldig?

Ja, een testament dat ooit is opgemaakt bij de notaris behoudt zijn geldigheid. Ondanks het feit dat in 2003 het erfrecht grotendeels is aangepast wordt uw testament van bijna dertig jaar oud afgewikkeld volgens het recht van voor 2003, oud recht. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, maar omdat er in uw leven het nodige is veranderd in de afgelopen dertig jaar kan het geen kwaad om het oude testament eens te moderniseren. Staat er bijvoorbeeld een wel of geen uitsluitingsclausule in het oude testament en misschien gunt u nu een goed doel wel een deel van uw nalatenschap. Hebt u in het oude testament een of meer kinderen de legitieme portie toegekend dan kan het zinvol zijn om een nieuw testament te laten maken omdat onder het nieuwe recht van 2003 die legitieme portie kleiner is.

Omdat sinds 2010 de successiewet is aangepast kan het zinvol zijn om in uw testament enige bepalingen op te nemen die de erfgenamen erfbelasting kunnen besparen. Zo hebben kleinkinderen nu ook een vaste vrijstelling van 19.000 euro en kan met een tweetrapsmaking voorkomen worden dat de langstlevende partner erfbelasting voor de kinderen moet betalen.

Ten slotte is het sinds 2003 alleen per testament mogelijk om een executeur te benoemen die uw testament uitvoert.

Testamenten van voor 2003 zijn en blijven rechtsgeldig, maar het kan geen kwaad om uw oude testament zo nu en dan aan te passen aan de inzichten die u over uw nalatenschappen heeft of omdat met een testament kan helpen bij het voorkomen van erfbelasting.