Kleinkinderen in testament

Kleinkinderen in testament

U kunt overwegen om in uw testament de kleinkinderen een legaat te geven.

In 2011 geldt voor kleinkinderen evenals voor kinderen een vrijstelling van € 19.114. De vrijstelling blijft in stand bij een hoger bedrag. Anders gezegd, bij een hoger bedrag zijn de kleinkinderen slechts erfbelasting verschuldigd over het meerdere

De kleinkinderen betalen in de eerste schijf van € 118.708 18%. De kinderen betalen vanaf € 118.708 20%. Hier is dus een geringe besparing mogelijk als de kinderen met hun verkrijging in de tweede schijf vallen.

TIP !  De échte besparing zit ‘m in het overslaan van een generatie als de kinderen in de tweede schijf erven. Het bedrag dat naar de kleinkinderen gaat, zal in de toekomst immers niet van de kinderen naar de kleinkinderen vererven, zodat er eenmaal erfbelasting wordt bespaard.