Categorie: erfbelasting

 • Niet-verkochte woning en uitstel erfbelasting

  Niet-verkochte woning en uitstel erfbelasting

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over mogelijke problemen met de betaling van erfbelasting over een niet verkochte woning uit een nalatenschap. Anders dan de vragenstellers veronderstellen, bestaan deze problemen volgens informatie van de Belastingdienst niet. Verzoeken om uitstel van betaling voor aanslagen erfbelasting worden sinds een jaar centraal…

 • Overlijdensrisicoverzekering

  Overlijdensrisicoverzekering

  Heb je een overlijdensrisicoverzekering en krijgen je nabestaanden na jouw overlijden een uitkering? Dan hoeven zij hierover geen inkomstenbelasting te betalen. Maar de uitkering valt in principe wel onder de erfbelasting. Erfbelasting is de belasting die nabestaanden moeten betalen over het geld en andere zaken die ze krijgen bij het overlijden van de verzekerde. Je…

 • Rekenhulp voor erfbelasting

  Rekenhulp voor erfbelasting

  Per 2010 is de belasting op erfenissen flink veranderd, het aantal tariefgroepen is kleiner en er zijn nog maar twee tariefschijven, boven de vrijstelling minder of meer dan 118.000 euro. Daarnaast zijn de vrijstellingen aanzienlijk aangepast. Hieronder vindt u een rekenhulp om te bepalen wat u ongeveer aan erfbelasting verschuldigd bent. Erfbelasting bereken je over…

 • Uitstel betaling erfbelasting

  Uitstel betaling erfbelasting

  Voor aanslagen erfbelasting onder de € 50.000 die niet kunnen worden betaald in verband met de tijdelijke onverkoopbaarheid van de woning, kan voor een jaar uitstel van betaling worden aangevraagd. Het komt de laatste tijd geregeld voor dat erfgenamen de aanslag erfbelasting niet kunnen betalen, omdat een tot de nalatenschap behorende woning nog niet is…

 • Uitstel van betaling erfbelasting

  Uitstel van betaling erfbelasting

  Erfgenamen kunnen in 2 situaties uitstel van betaling krijgen voor de erfbelasting: als 1 erfgenaam de blote eigendom van een woning krijgt (en andere erfgenamen het vruchtgebruik krijgen) als de wettelijke verdeling geldt Uitstel van betaling bij blote eigendom woning Krijgt een erfgenaam de blote eigendom van de woning van de overledene? Dat wil zeggen:…

 • Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

  Woning niet verkocht, uitstel erfbelasting

  Het tegenzittend tij op de huizenmarkt maakt dat erfgenamen die een huis erven tegenwoordig vaak met angst en beven de aanslag voor het betalen van de erfbelasting tegemoet zien. Het is gebruikelijk dat de aangifte voor de erfbelasting binnen 8 maanden na overlijden moet worden ingediend, daarna duurt het vaak nog enkele weken tot maanden…

 • De ondernemer en zijn testament

  De ondernemer en zijn testament

  Opvolging via de wet Normaal gesproken gaat de hele nalatenschap in eerste instantie naar de echtgenoot of geregistreerd partner. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een geldvordering. Deze mogen ze pas opeisen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Als een kind of stiefkind beoogd bedrijfsopvolger is, kan het de kantonrechter verzoeken…

 • Testament en besparing erfbelasting

  Testament en besparing erfbelasting

  Moderne testamenten: afwikkeling in vol eigendom of in vruchtgebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de langstlevende, met de mogelijkheid van onenigheid tussen de erfgenamen en fiscale optimalisering. Afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende en de samenstelling van het vermogen is afwikkeling in vol eigendom dan wel vruchtgebruik voordelig. Bij afwikkeling in…

 • Kleinkinderen en uw testament

  Kleinkinderen en uw testament

  Wij hoorden dat het interessant kan zijn om onze kleinkinderen in onze testamenten op te nemen. Hiermee zou belasting kunnen worden bespaard. Klopt dit? En … Hoe moeten wij dit dan aanpakken? Antwoord: Sinds 2010 hebben kleinkinderen – net als eigen kinderen – een vrijstelling voor erfbelasting van iets meer dan € 19.000. Daarom kan het…