Bankzaken goed regelen.

Bankzaken goed regelen.

Om de bankzaken af te kunnen handelen zal de bank bijna altijd een verklaring van erfrecht vragen van de erfgenamen. Wat moet er zoal geregeld worden ?

Betaalrekening

Vanaf het moment dat de huisbank op de hoogte is van het overlijden van een rekeninghouder wijzigt de bank de tenaamstelling van de rekening. Voor de naam van de overledene wordt het woord ‘Erven’ geplaatst.

Rekening alleen op naam van de overledene

De bank blokkeert de rekening. Alle passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder kunnen niet meer worden gebruikt. Eventuele mede-rekeninghouders (gemachtigden) verliezen hun bevoegdheden.

Een en/of-rekening

De bank blokkeert alleen de passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder. De overblijvende rekeninghouder mag over het tegoed van de rekening blijven beschikken. De bank blokkeert de en/of-rekening na het overlijden van een rekeninghouder in beginsel dus niet.

TIP !  Het is verstandig om een en/of rekening met uw poartner aan te houden zodat deze rekening na een overlijden NIET hoeft te worden geblokkeerd.

Verschil machtigingen aan bank en machtigingen tot automatische incasso- betalingen

Bij een machtiging aan de bank geeft de rekeninghouder zelf aan de bank opdracht om periodieke te doen, zoals de huur, de hypotheek en/of giften. De rekeninghouder vraagt dus aan de bank of deze ‘automatisch’ een vast bedrag op de door de rekeninghouder aangegeven rekening willen storten.

Machtigingen tot automatische incasso’s zijn toestemmingen aan bedrijven en/of organisaties om regelmatig aan hen verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven. Bijvoorbeeld de betaling van water, gas en/of tijdschrift-abonnementen. Het stopzetten van deze ‘betalingen’ moet via het intrekken van de machting tot automatische betaling bij deze bedrijven zelf.