Boedelvolmacht

Boedelvolmacht

Een boedelvolacht is een schriftelijke verklaring. Hierin geven de erfgenamen aan dat ze samen één of meer personen aanwijzen die de afwikkeling van de nalatenschap geheel of gedeeltelijk namens hen regelen. deze persoon heet de “gevolmachtigde”. Het voordeel van een boedelvolacht is dat de erfgenamen niet steeds samen hoeven te overleggen of alles samen hoeven te ondertekenen. Dat doet de gevolmachtigde. Hij of zij moet zich achteraf bij de erfgenamen verantwoorden over zijn of haar handelen.

TIP ! U kunt in een boedelvolacht tot in detail beschrijven wat de gevolmachtigde wel en niet mag.