Adoptie en andere zaken in het erfrecht

Adoptie en andere zaken in het erfrecht

Een geadopteerd kind staat gelijk aan de eigen kinderen.

Pleegkinderen erven echter niet van hun pleegouders. Als pleegouders toch willen dat het kind erft, moeten zij een testament maken.

Als een kind wordt geboren uit twee geregistreerde partners, dan erft het kind alleen van de biologische moeder en niet automatisch van de vader. Daarvoor moet de vader het kind officieel erkennen.

Stiefkinderen erven niet van stiefouders, ook hiervoor is een testament nodig.

Halfbroers en halfzussen kunnen wel van dezelfde ouder erven.