Wilsverklaring inzake behandelingsverbod

Wilsverklaring inzake behandelingsverbod

Er zijn weinig dingen die zeker zijn in het leven, behalve dan dat we belasting moeten betalen. Maar ook de dood is natuurlijk een element waar niemand aan ontkomt.

De vraag is natuurlijk of het sterven persé gepaard moet gaan met mensonterend lijden.
Wat echter voor de één mensonterend is, is dat voor de ander niet.

Wanneer u ooit door ziekte, ongeval of welke oorzaak dan ook komt te verkeren in een geestelijke of lichamelijke toestand die voor u geen of nauwelijks enig uitzicht biedt op terugkeer tot een menswaardige levensstaat kunt u in een notariële verklaring laten opnemen dat op u geen levensverlengende technieken worden toegepast en men u laat sterven onder voortzetting van verzachtende behandelingen (pijnbestrijding) en met een goede verzorging tot uw dood;

TIP ! Daarnaast kunt u in de akte laten opnemen, dat voor het geval de u behandelende arts niet aan uw verzoek kan of wil voldoen, u in dat geval verzoekt dat deze behandeling onverwijld wordt overgedragen aan een andere arts die daaraan wel kan of wil voldoen.