Veranderen van het testament

Veranderen van het testament

Testament herroepen, wijzigen of vernieuwen

Elk testament kan op elk moment worden gewijzigd of worden herroepen. Dit gebeurt door het op laten maken van een nieuwe akte. Dat kan uiteraard bij dezelfde notaris, maar ook bij elke andere notaris.
Het is verstandig regelmatig (eens in de vijf tot tien jaar) het testament door te nemen en zonodig te vernieuwen. Uw omstandigheden (samenstelling van uw vermogen of van de familie) kunnen veranderd zijn. Ook kunnen wetswijzigingen reden zijn om uw testament aan te passen.

TIP ! Bekijk uw testament dus elke 5 jaar en vraag u af of alles nog up-to-date en volgens uw wens is