Voogdijregeling

Voogdijregeling

Als u beiden komt te overlijden voordat uw kinderen de meerderjarige leeftijd hebben bereikt zal de rechter bepalen wie de voogdij over uw kinderen krijgt. U kunt dit voorkomen door een voogdijregeling het opnemen van een voogdijregeling in uw testament.

Onder voogdij wordt verstaan: de zorg voor een minderjarige (en zijn geld en goederen) wanneer diens ouder(s) is/zijn overleden, zijn gescheiden of van de ouderlijke macht zijn ontheven.
Geldt ook bij kinderen van een ongehuwde moeder.

TIP ! In uw testament kunt u bepalen wie de voogdij krijgt over uw kinderen.