Massaal bezwaar maar blijf bij de les

Massaal bezwaar maar blijf bij de les

Het voordeel van de massaal bezwaarprocedure is dat geen bezwaarschrift hoeft te worden ingediend ter behoud van rechten.

Mocht in de toekomst namelijk door de rechter in hoogste instantie worden geoordeeld dat iedereen recht heeft op de hoge vrijstelling voor bedrijfsopvolging, dan zal deze beslissing ook gelden voor degenen die geen bezwaarschrift hebben ingediend. Voorwaarde hierbij is wel dat de aanslag op 23 oktober 2012 nog niet onherroepelijk vaststond. In de regel is dit zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Het is nu afwachten wat de 2e Kamer doet met het voorstel van de staatssecretaris om de massaal bezwaarprocedure te volgen.

Volgens de daarvoor geldende regels heeft de 2e Kamer  vier weken de tijd om niet akkoord te gaan met het voorstel van de staatssecretaris. De kans bestaat dus dat de massaal bezwaarprocedure uiteindelijk NIET van toepassing zal zijn. Dat zou betekenen dat toch een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen de hiervoor geldende termijn van zes weken.

TIP ! Maar blijf toch nog even bij de les! Hoewel het besluit van de staatssecretaris de indruk wekt dat thans geen bezwaarschrift behoeft te worden ingediend, lijkt het raadzaam om toch een bezwaarschrift in te dienen totdat definitief bekend is wat de 2e Kamer met het voorstel van de staatssecretaris doet.