Legaat niet tijdig geaccepteerd

Legaat niet tijdig geaccepteerd

Als in een testament een legaat is opgenomen, is daar vaak een termijn aan gekoppeld. Het legaat moet dan binnen die termijn afgegeven worden aan degene die het legaat krijgt. Maar wat gebeurt er als die termijn inmiddels is verstreken?

Onlangs moest de rechtbank Haarlem een dergelijk geval beoordelen: de overleden man had voor zijn vrouw een zogenaamd keuzelegaat opgenomen in zijn testament. Hij had expliciet in het testament opgenomen dat het legaat zou vervallen als zijn vrouw niet binnen zes maanden zou verklaren of zij het legaat wilde aanvaarden. Helaas was in dit geval de termijn van zes maanden verstreken. De dochter van het echtpaar en tevens erfgenaam, stelde zich op het standpunt dat haar moeder te laat was en het legaat niet meer kon opeisen.

De moeder verweerde zich door te stellen dat de termijn van zes maanden niet fataal was, maar gezien moest worden als een zogenaamde ‘aansporingstermijn’, met andere woorden: als zij het legaat niet binnen 6 maanden zou krijgen dan kon zij na die termijn haar kinderen gaan aansporen om het legaat aan haar af te geven. Zij verwees hierbij naar een tweetal uitspraken van de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland (HR 27 mei 1994, NJ 1994,536 en HR 4 september 2009, LJN BI 7128)

Volgens de rechtbank was in de voorbeeldgevallen waarnaar de moeder verwees, sprake van een testament waarin in algemene bewoordingen werd geregeld dat het legaat na zes maanden opgeëist kon worden als het op dat moment nog niet was afgegeven. De rechtbank vond het geval van deze moeder en dochter anders: hier had de overleden echtgenoot en vader namelijk expliciet bepaald dat het legaat zou vervallen als het niet binnen zes maanden was aanvaard. Volgens de rechtbank Haarlem had de dochter gelijk. Het legaat van de moeder was vervallen!

TIP ! Staan er in uw testament legaten, of krijgt u een legaat in het testament van iemand anders? Om verrassingen en ongewenste procedures te voorkomen, kan het zinvol zijn de formulering van de legaten kritisch te bekijken. Wilt u een deskundig advies? Dan kunt u uw notaris bellen voor het maken van een afspraak.