Erfenis verwerpen.

Erfenis verwerpen.

Niemand zit te wachten op een erfenis waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen. Hebt u twijfels? Dan kunt u de erfenis beter niet aanvaarden. U aanvaardt de erfenis (misschien ongewild) wel als u bijvoorbeeld de inboedel al hebt verdeeld, of als u de auto van de overledene hebt verkocht; de belastingdienst beschouwt dit als een ‘daad van zuivere aanvaarding’. U bent dan ook aansprakelijk voor eventuele schulden.

Om dat te voorkomen, kunt u de erfenis verwerpen. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank.
In de praktijk gaat dit verwerpen vaak via een volmacht die u ondertekent bij de notaris. U verliest hiermee met terugwerkende kracht de status van erfgenaam. Dat betekent dat u niet meer aansprakelijk bent voor de schulden, maar ook geen recht meer hebt op goederen uit de erfenis.

Beneficiaire aanvaarding

U kunt de erfenis ook aanvaarden voor zover die positief is. U aanvaardt de nalatenschap dan ‘beneficiair’. Net als bij het verwerpen van de erfenis moet u ook bij beneficiaire aanvaarding een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Ook dit gebeurt via een volmacht die u in het bijzijn van de notaris ondertekent.
Bij beneficiair aanvaarden komen ook de schuldeisers aan bod doordat de schulden zoveel mogelijk worden voldaan. Minderjarigen en personen die onder curatele staan, aanvaarden een erfenis altijd beneficiair.

TIP ! Als u een erfenis wilt verwerpen of deze beneficiair wilt aanvaarden, kunt u dit via de notaris regelen. Maar u kunt het ook zelf bij de griffie van de rechtbank aangeven. Dat is goedkoper.