Verklaring van erfrecht vaak noodzakelijk

Verklaring van erfrecht vaak noodzakelijk

De notaris verklaart in deze akte dat hij heeft gecontroleerd wie is overleden, of de overledene een testament had, en zo ja, wie er in dat testament als erfgenaam zijn aangewezen. Bovendien verklaart de notaris eventueel wie gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.