Testament voor alleenstaanden

Testament voor alleenstaanden

Als een alleenstaande overlijdt en hij of zij heeft kinderen, dan gaat de erfenis naar de kinderen.

Zijn er geen kinderen en is er geen testament, dan wordt er verdeeld volgens het wettelijk versterfrecht. De notaris moet dan vanwege de wettelijke plaatsvervulling op zoek naar de erfgenamen tot in de zesde lijn. Als er zelfs zo ver in de familie geen erfgenamen te vinden zijn, vervalt de erfenis aan de Staat.

Een alleenstaande kan er ook voor kiezen erfgerechtigden aan te wijzen in een testament.

U kunt bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen benoemen die allemaal een stukje van de erfenis krijgen. Om erf­belasting voor hen te voorkomen, kunt u ervoor kiezen om ieder een bedrag toe te kennen dat binnen de vrijstelling van ruim €2000 valt. U kunt in het testament ook ­iemand aanwijzen die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap (de executeur). Ook kunt u fiscaal voordelig nalaten aan goede doelen.