Oplossing voor starterswoningen ?

Oplossing voor starterswoningen ?

De brancheorganisatie Bouwend Nederland en de Neprom (Vereniging Nederlandse (Vereniging Nederlandse projectontwikkelingsmaatschappijen) stellen voor om starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting.

Door overdrachtsbelasting en strenge hypotheekregels worden starters ontmoedigd een huis te kopen, stellen zij. Netwerk Notarissen heeft een eenvoudiger oplossing. Strenge hypotheekregels kunnen voorkomen worden door van ouders te lenen. De notariskantoren aangesloten bij Netwerk Notarissen adviseren over deze familiefinanciering.

Als je afspreekt geld te lenen van je ouders of je familie, kan je zelf de voorwaarden waaronder je dat doet, vastleggen. De rente die over deze lening wordt betaald, is net zoals hypotheekrente aftrekbaar van het inkomen. Sinds 2010 is het voor ouders ook mogelijk een som van ruim € 50.000 belastingvrij aan hun kind te schenken voor de aankoop van een huis. Het kind moet dan tussen de 18 en 35 jaar zijn of een partner hebben in die leeftijdscategorie. Volgens Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen, wordt van deze mogelijkheid redelijk veel gebruik gemaakt door ouders: “De nieuwe vrijstelling is goed bekend bij ouders en is in 2010 al redelijk vaak ingezet door ouders om hun kind aan een eigen huis te helpen. Het geld lenen in de familiekring komt ook steeds meer voor omdat het bij de bank moeilijker wordt een hypotheek te krijgen”.
Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moet de schenking door de notaris worden vastgelegd. Voor een lening is dat niet verplicht, maar wel verstandig. Vooral bij overlijden en echtscheiding is het belangrijk dat de afspraken juridisch juist zijn vastgelegd.

Netwerk Notarissen zijn gespecialiseerd in de zogenaamde familiefinanciering. Zij adviseren over het geld lenen en/of schenken aan kinderen en familie en leggen het juridisch juist vast. Daarbij maakt de Netwerknotaris een berekening waaruit het financiële plaatje voor de hele familie blijkt. Van der Geld: “Wij raden aan om meteen als je een potentieel huis hebt gezien, bij ons langs te komen. Wij kunnen dan het financiële plaatje voor je bekijken en berekenen. Dan brengen we in kaart hoeveel je van de familie leent en hoeveel je nog aanvullend van de bank nodig hebt. Je weet dan ook bijvoorbeeld voor welk bedrag je een levensverzekering moet afsluiten”.