Samenwoners opgelet

Samenwoners opgelet

Bij de invoering van het nieuwe Successiewet per 1 januari 2010 zijn een aantal regels aangescherpt. Ongehuwden zijn voor de erfbelasting alleen partners als de gemeenschappelijke huishouding minimaal zes maanden voorafgaand aan het moment van het overlijden heeft bestaan. Om dus gebruik te kunnen maken van de partnervrijstelling van 603.300 euro en het partnertarief moet (buiten de vijfjaarsregeling zoals onder omschreven) al zes maanden een notarieel samenlevingscontract hebben bestaan.

Er is echter een overgangsregeling getroffen.

Onder de overgangsregeling hoeven ongehuwden die op 1 januari 2010 samenwonen maar geen notarieel samenlevingscontract hebben, niet aan de zesmaandeneis te voldoen als zij een dergelijk contract vóór 1 januari 2012 op laten stellen. Er moet natuurlijk wel worden voldaan aan de overige cumulatieve vereisten voor gelijkstelling met gehuwden:

  • beiden moeten meerderjarig zijn;
  • een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd, blijkend uit een GBA-inschrijving of een daarmee vergelijkbare buitenlandse administratie;
  • geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn; en
  • niet met een ander aan de voorwaarden voor partnerschap voldoen.