Nederlander in buitenland

Nederlander in buitenland

Welk erfrecht geldt er als een Nederlander in het buitenland woont ?

Wanneer u als erflater de Nederlandse nationaliteit bezit en niet in Nederland woont, bepalen de regels van het Haags Erfrechtverdrag 1989 welk recht (het Nederlandse recht of het recht van een ander land) van toepassing is op de vererving van een nalatenschap.

Regels Haags Erfrechtverdrag

Onderstaande regels gelden als u als erflater woonde in een land waarvan u niet de nationaliteit bezat:

  • Woonde de erflater daar op het moment van overlijden langer dan 5 jaar, dan bepalen de regels van het land van zijn gewone verblijfplaats wie de erfgenamen zijn en wat hun erfdelen zijn.
  • Woonde de erflater daar op het moment van overlijden minder dan 5 jaar, dan zijn de regels van het land van zijn nationaliteit van toepassing op de erfopvolging.

TIP ! Als de erflater op het moment van overlijden woont in een land waarvan hij OOK de nationaliteit bezit, dan gelden de regels voor het erfrecht van het land waar hij woonde.