Gemeenschap van goederen aangepast

Gemeenschap van goederen aangepast

Op 1 januari 2012 is onder andere het volgende aan de gemeenschap van goederen gewijzigd:

Einde gemeenschap van goederen

De gemeenschap van goederen wordt opgeheven zodra u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient. Dit is belangrijk, want als een van de echtgenoten na die datum schulden maakt, kunnen de schuldeisers de schuld niet bij de andere echtgenoot verhalen. Belangrijk is dan wel dat het verzoekschrift bij het huwelijksvermogensregister wordt ingeschreven.

Vergoedingen

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kunt u toch vermogen hebben dat van uzelf is. Een voorbeeld is een schenking of erfenis waarbij is bepaald dat die niet in de gemeenschap van goederen valt.
Als u zo’n schenking of erfenis gebruikt voor iets wat van u samen is (bijvoorbeeld de aankoop van een huis of aflossing van de hypotheek), dan heeft u recht om het geld weer terug te krijgen als u uit elkaar gaat. Tot 1 januari was het zo dat u dan alleen het bedrag zelf terugkrijgt, ongeacht waardestijging of -daling. Na 1 januari deelt het geinvesteerde bedrag naar evenredigheid mee in de waardestijging- of daling. Dit geldt overigens alleen als het geld op of na 1 januari 2012 wordt geinvesteerd: voor bestaande vorderingen geldt dit niet.

,