Het bijhouden van huwelijksvoorwaarden

Het bijhouden van huwelijksvoorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn bedoeld voor echtparen om overeen te komen hoe het recht op inkomen en vermogen onderling dient te worden bepaald. Zij kunnen worden gemaakt bij aanvang van het huwelijk alsmede tijdens het huwelijk.

In bijna 75% van de huwelijken met huwelijkse voorwaarden wordt een vorm van periodieke (meestal jaarlijkse) verrekening of verrekening aan het einde van het huwelijk afgesproken. Slechts zeer zelden echter wordt deze verrekening ook werkelijk uitgevoerd. Dit kan zeer vervelende gevolgen hebben bij een onverhoopte beëindiging van het huwelijk.

TIP ! Het bijhouden in tijden van harmonie en voorspoed zal bij de meeste echtparen geen prioriteit hebben, maar is wel van groot belang.