Tag: aangifte

  • Aangifte erfbelasting

    Aangifte erfbelasting

    Erfbelasting is belasting die wordt geheven over de waarde van de nalatenschap. Dit is geregeld in de Successiewet. De Successiewet heeft een schijvensysteem met verschillende tarieven. Bij de heffing kijkt de wet naar de waarde van wat je krijgt en naar de relatie tussen de overledene en de verkrijger. Is de overledene je partner of…