Aangifte erfbelasting

Aangifte erfbelasting

Erfbelasting is belasting die wordt geheven over de waarde van de nalatenschap. Dit is geregeld in de Successiewet. De Successiewet heeft een schijvensysteem met verschillende tarieven. Bij de heffing kijkt de wet naar de waarde van wat je krijgt en naar de relatie tussen de overledene en de verkrijger.

Is de overledene je partner of krijg je van een van je ouders, dan heb je recht op een grote vrijstelling. Als je méér ontvangt dan deze vrijstelling, dan wordt dat gedeelte dat je meer krijgt tot een bedrag van ongeveer € 115.000 belast met erfbelasting tegen een tarief van 10%. Over het meerdere betaal je 20%. De vrijstelling van een partner bedraagt ongeveer € 600.000 en van een kind € 19.000.

Ook kleinkinderen hebben een vrijstelling van € 19.000 maar hun tarief begint bij 18% en loopt op tot 36%. Alle overige erfgenamen hebben een kleinere vrijstelling van ongeveer € 2.000. Hun tarief begint bij 30% en loopt op naar 40%.

De erfgenamen of de executeur moeten de aangifte erfbelasting binnen acht maanden na het overlijden indienen bij de Belastingdienst, die vervolgens een aanslag oplegt. Om heffingsrente te voorkomen is het beter dit binnen vijf maanden in te dienen. Ons kantoor heeft een convenant gesloten met de belastingdienst om een aangifte snel te laten behandelen. In de aangifte moet worden opgegeven welke bezittingen en schulden de overledene had en wat de waarde daarvan was op het moment van overlijden.