Oude vader trouwt jonge vrouw

Oude vader trouwt jonge vrouw

Hoe bescherm je een volwassene tegen ondoordachte daden? Ondercuratelestelling lijkt het geschiktste instrument, maar is dat niet altijd. Bijvoorbeeld als uw oude vader gaat trouwen met een nog heel jonge vrouw en u daarbij conform het huwelijksgoederenrecht – zonder huwelijkse voorwaarden – een aanzienlijk vermogen met 50% ziet slinken. Hoe voorkomt u dat ook de rest in hoog tempo wordt verteerd?

De wet volgt bij ondercuratelestelling de voorkeur van de betrokkene voor een curator. Kan dat niet of gebeurt dat niet, dan geldt de wettelijke voorkeur. Als de wettelijke voorkeur wordt gevolgd, dan wordt de nieuwe echtgenote tot curator benoemd. Analoog daaraan wordt zij bij een beschermingsbewind de bewindvoerder. Wat is verstandig? Denk goed na over vraag wat bij de bescherming van een volwassen persoon het beste is: een beschermingsbewind en/of mentorschap of een ondercuratelestelling.
 Ondercuratelestelling gaat het verst. Dit heeft ook tot gevolg dat de onder curatele gestelde ook in familierechtelijke zin gedeeltelijk onbekwaam wordt. Is er sprake van een geestelijke stoornis, dan mag hij of zij niet zonder toestemming van de kantonrechter trouwen. Heeft de ondercuratelestelling te maken met verkwisting of drankzucht dan is voor een huwelijk de toestemming van de curator nodig. Als het trouwen al achter de rug is, komt curatele te laat.

Oude vader trouwt jonge vrouw

Waar liggen dan nog de mogelijkheden? In het parlement wordt naar aanleiding van een conceptwetsvoorstel gesproken over de mogelijkheid om naast bloedverwanten in opgaande lijn – (groot)ouders ten opzichte van (klein)kinderen – ook bloedverwanten in neergaande lijn – (klein)kinderen ten opzichte van (groot)ouders) – de mogelijkheid te geven om bij de rechter vernietiging van het huwelijk te vragen.
 De beste mogelijkheid blijft om, voordat het huwelijk is gesloten, te proberen om het huwelijk via stuiting te voorkomen. Dat verzoek mag worden ingediend door bloedverwanten in de rechte lijn, broers, zusters, voogden en curatoren van een der aanstaande echtgenoten.
 (Klein)kinderen kunnen op dit moment een eenmaal gesloten huwelijk niet laten vernietigen, zij kunnen een voorgenomen huwelijk alleen maar stuiten. Daar komt dus mogelijk verbetering in.